مدیریتدکتری

مبانی سازمان و مدیریت

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر محرابیون
تاریخ شروع: 97/09/01
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 12:15 الی 16:15 پنجشنبه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 8,700,000 ریال
با تخفیف8,265,000 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت
موجود

استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی (کد A)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: مهندس مشهدی
تاریخ شروع: 97/08/25
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 12:30 الی 16:30 جمعه ها
کد: A
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 7,590,000 ریال
با تخفیف7,210,500 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی (کد A)
موجود

استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد B)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: مهندس مشهدی
تاریخ شروع: 97/08/26
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 16 الی 20 شنبه ها
کد: B
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 7,590,000 ریال
با تخفیف7,210,500 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد B)
موجود

زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد A)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر فتحی
تاریخ شروع: 97/08/25
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 8 الی 12 جمعه ها
کد: A
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 8,360,000 ریال
با تخفیف7,942,000 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد A)
موجود

زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد B)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: مهندس اصفهانی
تاریخ شروع: 97/08/29
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 16 الی 20 سه شنبه ها
کد: B
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 8,360,000 ریال
با تخفیف7,942,000 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد B)
موجود

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر بیگی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: نیمه اول مرداد ماه
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 8 الی 12 جمعه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 9,100,000 ریال
با تخفیف8,645,000 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
موجود

منابع انسانی پیشرفته

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر بیگی
تعداد ساعت: 30
تاریخ شروع: نیمه اول مرداد ماه
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 8 الی 12 پنجشنبه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 6,850,000 ریال
با تخفیف6,507,500 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
منابع انسانی پیشرفته
موجود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور کارشناسی ارشد ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر امینی
تاریخ شروع: متعاقبا اعلام میشود.
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 16:30 الی 20:30 چهارشنبه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 3,360,000 ریال
با تخفیف3,192,000 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
موجود