مدیریتدکتری

مبانی سازمان و مدیریت

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد:متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ شروع: متعاقبا اعلام می گردد
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:متعاقبا اعلام می گردد
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 9,570,000 ریال
با تخفیف9,091,500 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت
موجود

استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی (کد A)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ شروع: متعاقبا اعلام می گردد
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:متعاقبا اعلام می گردد
کد: A
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 8,349,000 ریال
با تخفیف7,931,550 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
استعداد تحصیلی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی (کد A)
موجود

زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد A)

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ شروع: متعاقبا اعلام می گردد
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: متعاقبا اعلام می گردد
کد: A
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 9,196,000 ریال
با تخفیف8,736,200 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
زبان انگلیسی ـ ویژه گروه علوم انسانی، علوم پایه، هنر و کشاورزی(کد A)
موجود

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر بیگی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: نیمه اول مرداد ماه
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 8 الی 12 جمعه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

مشاهده کامل جزئیات
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
موجود

منابع انسانی پیشرفته

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور دکتری ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد: دکتر بیگی
تعداد ساعت: 30
تاریخ شروع: نیمه اول مرداد ماه
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 8 الی 12 پنجشنبه ها
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

مشاهده کامل جزئیات
منابع انسانی پیشرفته
موجود

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اين مركز آموزشي با بهره‌گيري از اساتيد تراز اول كشور و بزرگان كنكور کارشناسی ارشد ، تيمي قوي جهت تدريس در کلاس های حضوری را تشكيل داده است كه نتايج درخشان سال‌هاي قبل حاصل و نشانگر اين تلاش است.

نام استاد:متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ شروع: متعاقبا اعلام میشود.
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: متعاقبا اعلام می گردد:
محل تشکیل کلاس ها: تهران-واحد سیدخندان

قیمت اصلی 7,018,000 ریال
با تخفیف6,667,100 ریال
پیش پرداخت جهت رزرو 2,500,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
موجود