مدیریتدکتری

استعداد تحصیلی دکتری

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس مشهدی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/07/19
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:پنجشنبه ساعت 9 الی 12:30

قیمت اصلی 4,000,000 ریال
با تخفیف4,000,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
استعداد تحصیلی دکتری
موجود

زبان عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر تقدمی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع:1397/07/23
 ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: دوشنبه ساعت 16:30 الی 19

قیمت اصلی 4,000,000 ریال
با تخفیف4,000,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
زبان عمومی
موجود

آمار

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر هواسی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/07/19
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس : پنجشنبه ساعت 15 الی 19

قیمت اصلی 3,200,000 ریال
با تخفیف3,200,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
آمار
موجود

ریاضی عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس عزیزی 
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/08/22
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: سه شنبه ساعت 15:30 الی 19

قیمت اصلی 3,200,000 ریال
با تخفیف3,200,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی
موجود