پیگیری مرسوله پستی

جهت دریافت شماره مرسوله پستی سفارش خود می‌بایست پس از 24 ساعت در روز‌های کاری به این پنل مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که روز‌های پنج شنبه و جمعه و همچنین ایام تعطیل جزء روز‌های کاری نمی‌باشند.

شماره همراه درج در فاکتور را وارد نمایید.