پرستاری

با توجه به عدم برگزاری آزمون پرستاری توسط سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد و متمرکز شدن پذیرش از طریق آزمون وزارت بهداشت و محدودیت پذیرش تبعاٌ کسانی که از خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی مدرسان شریف که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی است، بهره برده اند شانس حضور خود را برای قبولی و ورود به مقطع کارشناسی ارشد بیشتر کرده اند.
موسسه آموزش عالی مدرسان شریف با ارایه ی انواع خدمات آموزشی همانند ( بسته های آموزشی متفاوت، آزمون های آزمایشی حضوری و اینترنتی کشوری و مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ) شرایط را به گونه ای فراهم ساخته تا داوطلبان سراسر کشور با هر شرایط شغلی و اقتصادی بتوانند خود را برای موفقیت در این آزمون آماده کنند.

خدمات آموزشی مقطع پرستاری