وکالت

آزمون وکالت مهمترین آزمون تخصصی رشته حقوق است که از طرف سازمان سنجش و به صورت تستی برگزار می گردد و شیوه مطالعاتی و مواد این آزمون کاملاً با آزمون کارشناسی ارشد حقوق متفاوت است و بیشترین تمرکز در آزمون وکالت می بایست بر متون قانونی صورت گیرد.
دراین راستا موسسه آموزش عالی مدرسان شریف با ارایه ی انواع خدمات آموزشی همانند (کلاس های حضوری، بسته های آموزشی متفاوت، آزمون های آزمایشی حضوری و اینترنتی کشوری و مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ) شرایط را به گونه ای فراهم ساخته تا داوطلبان سراسر کشور با هر شرایط شغلی و اقتصادی بتوانند خود را برای موفقیت در این آزمون آماده کنند.

خدمات آموزشی مقطع وکالت