قضاوت

با توجه به استقبال بی نظیر و مستمر داوطلبان حقوق در آزمون های کارشناسی ارشد و وکالت مؤسسه مدرسان شریف و همچنین درخواست این عزیزان جهت دریافت خدمات به منظور آمادگی در آزمون قضاوت، مؤسسه با برنامه ریزی منظم و منسجم در راستای آمادگی بهتر این عزیزان خدمات مشروحه زیر را بدین منظور آماده و مهیا کرده است.
دراین راستا موسسه آموزش عالی مدرسان شریف با ارایه ی انواع خدمات آموزشی همانند (کلاس های حضوری، بسته های آموزشی متفاوت، آزمون های آزمایشی حضوری و اینترنتی کشوری و مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ) شرایط را به گونه ای فراهم ساخته تا داوطلبان سراسر کشور با هر شرایط شغلی و اقتصادی بتوانند خود را برای موفقیت در این آزمون آماده کنند.

خدمات آموزشی مقطع قضاوت