مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد

بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (11 مرحله آزمون آزمایشی)

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

-مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
-مجموعه کتب و جزوات تخصصي موردنياز هر رشته
-6 مرحله آزمون هاي آزمايشي حضوري کشوري
-5 مرحله آزمون هاي آزمايشي اينترنتي کشوري
-2 مرحله آزمون خودسنجي به همراه پاسخنامه تشريحي
-کتاب مشاوره، برنامه ريزي و اطلاعات مفيد هر رشته
-DVD آموزش مجازي درس زبان به همراه کتاب زبان عمومي

قیمت اصلی 16,150,000 ریال
با تخفیف12,920,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (11 مرحله آزمون آزمایشی)
موجود

بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (4 مرحله آزمون آزمایشی جامع)

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

-مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
-مجموعه کتب و جزوات تخصصي موردنياز هر رشته
-4 مرحله آزمون هاي آزمايشي حضوري جامع کشوري
-2 مرحله آزمون خودسنجي به همراه پاسخنامه تشريحي
-کتاب مشاوره، برنامه ريزي و اطلاعات مفيد هر رشته
-DVD آموزش مجازي درس زبان به همراه کتاب زبان عمومي

قیمت اصلی 13,800,000 ریال
با تخفیف11,040,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (4 مرحله آزمون آزمایشی جامع)
موجود