مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد

بسته آموزشی مهندسی پلیمر (کلیه گرایشها) (6 مرحله آزمون آزمایشی)

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

-مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي (حضوري) 

-مجموعه کتب و جزوات تخصصي موردنياز هر رشته 

-6 مرحله آزمون هاي آزمايشي حضوري کشوري
( 2 مرحله آزمون سوم و ششم + 4 مرحله جامع )

-2 مرحله آزمون خودسنجي به همراه پاسخنامه تشريحي 

-کتاب مشاوره، برنامه ريزي و اطلاعات مفيد هر رشته 

-DVD آموزش مجازي درس زبان به همراه کتاب زبان عمومي

قیمت اصلی 14,000,000 ریال
با تخفیف11,200,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
بسته آموزشی مهندسی پلیمر (کلیه گرایشها) (6 مرحله آزمون آزمایشی)
موجود

بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (16 مرحله آزمون آزمایشی)

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

-مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي (حضوري و اينترنتي)
-مجموعه کتب و جزوات تخصصي موردنياز هر رشته
-10 مرحله آزمون هاي آزمايشي حضوري کشوري
-6 مرحله آزمون هاي آزمايشي اينترنتي کشوري
-2 مرحله آزمون خودسنجي به همراه پاسخنامه تشريحي
-کتاب مشاوره، برنامه ريزي و اطلاعات مفيد هر رشته
-DVD آموزش مجازي درس زبان به همراه کتاب زبان عمومي

قیمت اصلی 17,700,000 ریال
با تخفیف13,275,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (16 مرحله آزمون آزمایشی)
موجود

بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (4 مرحله آزمون آزمایشی جامع)

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

-مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي (حضوري)
-مجموعه کتب و جزوات تخصصي موردنياز هر رشته
-4 مرحله آزمون هاي آزمايشي حضوري جامع کشوري
-2 مرحله آزمون خودسنجي به همراه پاسخنامه تشريحي
-کتاب مشاوره، برنامه ريزي و اطلاعات مفيد هر رشته
-DVD آموزش مجازي درس زبان به همراه کتاب زبان عمومي

قیمت اصلی 12,000,000 ریال
با تخفیف9,600,000 ریال
مشاهده کامل جزئیات افزودن به سبد خرید
بسته آموزشی مهندسی پلیمر ـ کلیه گرایش ها (4 مرحله آزمون آزمایشی جامع)
موجود