مدیریتدکتری

4 مرحله آزمون آزمایشی حضوری

مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف، 4 مرحله آزمون آزمایشی حضوری در مقطع دکتری سراسری برگزار میکند.با توجه به روش استاندارد سازی سازمان سنجش، بی شک منحصر بفرد ترین و قابل اعتمادترین آزمون در مقطع دکتری می باشد.


سال تحصیلی: 1398
تعداد مراحل آزمون حضوری: 4

مشاهده کامل جزئیات
4 مرحله آزمون آزمایشی حضوری
موجود